Pengumuman Terbaru

Undang-Undang (UU) Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945


Definisi

  1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*)
  2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya

Dasar Hukum

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Pasal 5 atau 2