Pengumuman Terbaru

Undang-Undang (UU) Perubahan UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian


Definisi

Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang serta diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikanpelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraantugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang No 43 Tahun 1999 atas Perubahan UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang No 43 Tahun 1999